Czolgi.info

Czołgi Świata


Komentarze

Wszelkie wynalazki takie jak Nashorn, Wespe, Hummel, Marder to właściwie gorzej niż prowizorki, wypasażone (poza Marderem) w dobre działa, lecz beznadziejnie opancerzone, ze względu na duże gabaryty i idącą za tym trudność w zamaskowaniu nie mogły pełnić roli klasycznych niszczycieli czołgów. To raczej ruchoma artyleria polowa, postępująca za czołgami i piechotą, lecz nigdy w pierwszej linii. Zniszczyć toto można było pociskiem odłamkowym, a załogę unieszkodliwić ogniem broni ręcznej, od strony otwartego tyłu pojazdu.2009-01-24 15:52:00


© 2018 DESIGNMF |