Czolgi.info

Czołgi Świata

Wojna w ZSRR

Stalin kontra Hitler, wojna dyktatorów

Czołg T3422 czerwca 1941 rozpoczyna się operacja "Barbarosa". Mimo kilku miesięcznych przygotowań niemieckich do napaści na ZSRR i doniesień wywiadu, wojska rosyjskie są kompletnie zaskoczone i ponoszą ogromne straty. Niemcy atakują "sowietów" w sile 140 własnych dywizji w tym 17 pancernych i 13 zmotoryzowanych. Siły te są podzielone na trzy odrębne grupy: Północ (feldmarszałek Leebe), Środek feldmarszałek Bock) jest to największe zgrupowanie i Południe feldmarszałek Rundstedt). W liczbach Niemcy mają do dyspozycji: 3 000 000 żołnierzy, 7 100 dział i 3 300 czołgów z czego 1400 to Panzer III i IV reszta to PzKpfw II , PzKpfw I i maszyny czeskie. Faszystowskie lotnictwo wyposażone jest 2 770 samolotów. Jeszcze jedna liczba armia niemiecka ma 625 000 koni! Rosjanie mogą im przeciwstawić 170 dywizji z pośród nich to 32 związki pancerne z: 24 tysiącami czołgów, z czego 25% jest sprawna (nawet jeśli tylko 25%, to jest to 6 250 sztuk!) , większość jest przestarzała i wymagająca remontów i 8 tyś. samolotów w podobnym stanie jak czołgi.

Czołg Panzer 38(t)

Czeski czołg użyty w napaści na ZSRR.

Zaznaczyć trzeba, że z ogólnej liczby 24 tysięcy , 1475 to czołgi "KV1" i "T34" z którymi nie może się równać żaden niemiecki czołg, po za tym żadne działo przeciwpancerne niemieckie nic nie zrobi "KW 1" i Niemcy nic nie wiedzą o tych czołgach ! Dlaczego więc takie porażki Rosjan ? Spróbuje odpowiedzieć w dalszej części artykułu. Odbiega to od tematu serwisu ale zainteresowanie jest duże, więc myślę że się komuś przyda , po zatem działania na froncie wschodnim miały duży wpływ na rozwój czołgów, tam przewinęło się najwięcej typów uzbrojenia.

Niemcy

Czołg T34 Rosjanie w statystykach powinni nie mieć problemu z Niemcami, lecz sytuacja była zgoła inna. Zacznijmy od wojska, żołnierz niemiecki doskonale wyszkolony, przygotowywany do wojny od dłuższego czasu, dowodzony przez doskonałych dowódców. Niemcy po I wojnie mogły mieć tylko miniaturową armię, więc kryteria przyjęcia do wojska były bardzo wysokie i w połączeniu z bardzo dobrym system szkolenia dawało to nieprzeciętnych żołnierzy. Gdy Hitler doszedł do władzy i Niemcy zerwali postanowienia traktatu wersalskiego, ci doskonale wyszkoleni żołnierze zaczęli szkolić następnych. Niemiecka armia miała też bardzo wysokie morale, walczący w Rosji uważali się za profesjonalistów i tacy byli. Poprzednie zwycięstwa w Polsce, Skandynawii, Bałkanach i Francji, dawały im przeświadczenie niezwyciężalności, doskonale wyposażeni i przeświadczeni niezawodności sprzętu, wzbudzali strach i szacunek w wrogach. Dowódcy aliantów wiedzieli, że jeśli dojdzie do starcia z Niemcami przy równych siłach, to wygrają prawie na pewno Niemcy. Operacja "Barbarosa" było drobiazgowo przygotowana przez kilka miesięcy, żołnierze i dowództwo zdeterminowani.

Rosjanie

Czołg T34Z drugiej strony są żołnierze rosyjscy, praktycznie nie szkoleni a raczej upolityczniani przez wszechobecnych oficerów politycznych, paraliżujących kadrę dowódczą. Niedawna wojna z Finami wymusiła szereg zmian, między innymi powstają związki pancerne, zmiany te powodują poważne zamieszanie w organizacji armii. Choć zmiany są raczej pozytywne lecz w tym momencie niezbyt sprzyjające. O jakości sprzętu wspominałem, także rozmieszczenie wojsk radzieckich pozostawia wiele do życzenia. Ogólnie można powiedzieć że wojska sowieckie działają na zasadzie lojalności a nie kompetencji. Innym i może najważniejszym powodem rosyjskich początkowych porażek, były czystki w armii, które przeprowadził Józef Stalin na początku lat trzydziestych.

Czołg T34/76

Radziecki czołg T-34

Braki w kadrze dowódczej i oficerowie polityczni z którymi kadra musi konsultować wszelkie poczynania doprowadzają do paraliżu dowodzenia. Józef Stalin otrzymywał meldunki o niemieckich przygotowaniach do wojny wiadomo było nawet kiedy nastąpi napaść, mimo to ignorował te informacje, ale nawet i zakazał! reagowania na niemieckie loty szpiegowskie na pograniczu i walki z Niemcami. Uważał bowiem, że to są tylko prowokacje, jeszcze rano 22 czerwca gdy "Barbarosa" w pełni się rozwinęła, rozkaz o nie angażowaniu się w walkę z Niemcami na całym froncie nie był cofnięty. Gdy go cofnął nie istniał już żaden front! Inna przyczyna początkowych porażek, to rozdrobnienie sił pancernych, po całej linii frontu. Ciekawostką może być że, czołowe oddziały niemieckie były atakowane z tyłu przez wycofujących się Rosjan. Dwa przykłady braku kompetencji po stronie radzieckiej: zdarzają się sytuacje w których pijany dowódca daje rozkaz ataku na siły pancerne żołnierzom bez broni! lub rekruci po godzinnym przeszkoleniu ruszają do boju w nowiutkich T-34 bez radiostacji! Innym ważnym powodem były rosyjskie przygotowania do agresji na Niemcy, niestety ZSRR miłował pokój troszkę inaczej niż jest to przyjęte w świecie. W planach sowietów było niesienie pochodni rewolucji do całej europy.

Czołg T34 Hitler twierdził iż Rosja Sowiecka to stara rozpadająca się "chałupa" w której drzwi starczy kopnąć a reszta sama się rozleci. Początkowy okres wojny w Rosji raczej potwierdzał tą opinię. Lecz w miarę upływu czasu sowiecka armia nabierała doświadczenia bojowego a wieści z okupowanych przez Niemcy ziem, o niemieckich okrucieństwach dodawały żołnierzom radzieckim sił. Mimo początkowych sukcesów "Barbarosa" okazała się fiaskiem Niemcy nie zdobyli Moskwy, Leningradu ani Ukrainy. Ponadto już w styczniu 1942 roku Armia sowiecka potrafiła odeprzeć Niemców z pod Moskwy. W Rosji padł mit niezwyciężonych niemieckich żołnierzy. Po pewnym czasie alianci uważali, że z Niemcami jak równy z równym mogą walczyć tylko Rosjanie i Polacy!

O zmaganiach Rosyjskich "T34" z Niemcami w następnym

» artykule...
© 2018 DESIGNMF |