Czolgi.info

Czołgi Świata

Największa bitwa czołgów

Kursk stracone zwycięstwo

Bitwa pod Kurskiem, największa bitwa pancerna II WŚ opisywana była wielokrotnie i jej przebieg znany jest wszystkim.Jednak, przynajmniej tak mi się wydaje mało znany jest fakt, który m.in. przyczynił się do klęski Niemców to "pola śmierci”.Rosjanie zdawali sobie sprawę z przewagi technicznej Niemców, którzy wprowadzili do walki nowe modele czołgów Pz.Kpfw V Panther 240 sztuk, Pz.Kpfw VI Tiger 146 sztuk oraz 90 sztuk ciężkiego działa samobieżnego Ferdynand dysponujących możliwościami zwalczania sowieckich czołgów na dystaniesie około 2 km nieosiągalnym dla sowieckich czołgów. Sowieckie T 34 dalej dysponowały armatą 76 mm z wyjątkiem powolnego KW 1S uzbrojonego w 85 mm armatę, natomiast w/w czołgi Niemieckie dysponowały odpowiednio 75 i 88 mm długolufowymi armatami, przykładem tej przewagi były straty, jakie poniosły odziały gen Ktukowa podczas kontrataku 6 lipca.Odpowiedzią sowiecką na wprowadzenie ciężkich czołgów typu Tiger było działo samobieżne SU 152 wprowadzone po raz pierwszy do walki właśnie pod Kurskiem oraz nową ppanc., amunicje podkalibrową.

Sowieci znając zamiary Niemców przygotowali się do odparcia ataku stosując system inżynieryjnych zapór przeciw pancernych na niespotykaną skalę.W akcji tej uczestniczyło 37 batalionów saperów, a więc 4, 6 batalionu na jedną armię.System obejmował pola minowe przeciwpancerne, przeciw piechocie, wały ogniowe, pola fugasowych min ogniowych, ogólna ilość min założonych przed rozpoczęciem niemieckiego natarcia wynosiła 325 756 sztuk.Skuteczność tych pór to 460 zniszczonych bądź uszkodzonych czołgów i 4 działa panc. Stosowano mieszane pola minowe, czyli miny ppanc. i przeciw piechocie było to szczególnie niebezpieczne dla niemieckich saperów robiących przejścia w polach minowych. 5 Brygada inżynieryjno-minerska specjalizowała się w minowaniu manewrowym na odcinkach najbardziej zagrożonych min pod Obojaniem i Prochorowką. Utworzono specjalne oddziały saperskich niszczycieli czołgów, wyposażeni byli w kilka min przeciw czołgowych i ładunki trotylu, jednym ze sposobów ich działania było urządzanie zasadzek minerskich polegało to na podkładaniu za pomocą liny ułożonych na desce min pod gąsienice czołgu, grupy te zniszczyły 118 czołgów i30 dział pancernych. Równie efektywne były plutony psów niszczycieli czołgów - pluton liczył 23 psy z umieszczonym na grzbiecie psa 4-6 kg ładunkiem trotylu, Pluton zajmował szyk tyraliery na odcinku przewidywanego ataku czołgów, po sygnale dowódcy "czołgi wroga" przewodnik psa zakłada na niego ładunek i trzymał go na smyczy przygotowując do atak, gdy czołg znalazł się w odległości 75-100 m przewodnik dawał psu komendę "bierz" wyciągał zawleczkę -bezpiecznik i puszczał psa, pod jeden czołg kierowano od 3-4 psów ze względu na ogień km czołgowego. •Stosowano także minowanie specjalne stosowano 30-50 kg fugasy odpalane przewodowo bądź radiowo, pod Kurskiem działał 121 batalion specjalnego przeznaczenia to na jego minach pod Jakowlewem weszła grupa Tygrysów zniszczono 7 z nich.

Niemiecka odpowiedzią na szerokie stosowanie min było zastosowanie w ograniczonej ilości zdalnie kierowanych mini czołgów typu Goliath to one wykonały przejście minowe dla Ferdynandów z 18 Dyw. Panc. na przeciw sowieckiej 81 Dyw. Piech. gen Barinowa. O skuteczności tych metod minowania stosowanych przez Sowietów niech świadczą walki pod Strieleckoje-Jerik gdzie atakował 2 korpus Waffen SS, atak wykonywano szykami klinów [nowość] ostrzem klina były Tygrysy za nimi Pantery i lżejsze czołgi, działa panc. i transportery do sowieckich transz zostało kilkaset metrów, gdy pod gąsienicami Tygrysów zaczęły wybuchać miny pozbawione gąsienic Tygrysy momentalnie grzęzły w mokrym gruncie, szyk sie załamał, resztę dokonały działa ppanc. zwłaszcza nowe typu ZiS 2 kal. 57 mm o dużej szybkostrzelności. W swoich wspomnieniach gen.Friedrich Mellenthin szef sztabu 48 korpusu panc. pisze: szybkość, z jaką Rosjanie zakładali miny była zdumiewająca..Zdarzały się wypadki, że w ciągu doby musieliśmy w pasie natarcia korpusu rozbrajać do 40 tyś. min

© 2018 DESIGNMF |